Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ;

cazibinden.com ile web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında; Kullanıcı'nın web sitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve web sitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından Web sitesi'nin ilgili bölümünden “Kayıt Ol” adımlarında istenilen zorunlu alanların doldurulması, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Web sitesi'ne üye olmak için gerekli bilgiler ve belgelerin(Kurumsal üyelikler için)  gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve cazibinden.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

 Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

cazibinden.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

Kullanıcı, cazibinden.com web sitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

GENEL HÜKÜMLER

 1.            İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); “cazibinden.com” alan adlı internet sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yaratıcısı ve bu sitenin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibi olan; 

YEDİTAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Orhan Mah. İsmail Gaspıralı Cad. No: 53 İzmit / KOCAELİ adresinde  “cazibinden” tescilli markasıyla https://cazibinden.com/  alan adlı internet sitesi ile faaliyet yürütecek olup bundan böyle “cazibinden.com” olarak anılacaktır) ile işbu sitenin içeriğinden ve sitede sağlanan ürün satış hizmetlerinden alıcı ve/veya satıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Üye” veya “Satıcı” veya “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup siteye üye olmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

2.            İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte: a) gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, b) tüzel kişi Üyeler ise, bu Sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Sitede sağlanan Hizmeti kullanmaya, Siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.            Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece cazibinden.com’a aittir. Üyelik başvurusu cazibinden.com tarafından değerlendirilecek olup cazibinden.com herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. cazibinden.com onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Nitekim Üye olduktan sonra da, cazibinden.com’un bir Üyeye geçici olarak veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi, tamamen cazibinden.com’un takdir yetkisindedir.

4.            Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal cazibinden.com’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. cazibinden.com, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Siteye erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

TANIMLAR

Alıcı          : Sitede sunulan Hizmet kapsamında Satıcı tarafından arz edilen ürünleri satın almak isteyen ve Siteye Üye olan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

Satıcı        : Mülkiyetinde bulunan, üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haiz olduğu ve işbu Sözleşme kapsamında yapılan ürün tanımına uygun ürünleri Site üzerinden diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa sunan ve Siteye Üye olan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

Site           : cazibinden.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Üye           : Siteden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ya da kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, cazibinden.com tarafından üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen bireysel ya da kurumsal üyelerdir. Bu Sözleşmede kısaca 'Üye' olarak anılacaktır.

Ürün        : Web sitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Ürün Satış Fiyatı: Ürün/Mal/Hizmetlere ait satış ilanının süresi dolmadan “Satıcı Üye” tarafından belirtilen sabit fiyatla ürünün/malın/hizmetin anında satılmasını sağlayan satış fiyatıdır.

Güvenli Ticaret Ödeme Sistemi: 'Alıcı' ve 'Satıcı' arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Üye Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde, cazibinden.com tarafından sağlanan hizmettir.

Havuz Hesabı: Güvenli Ticaret Ödeme Sisteminin ifa edilmesi için, cazibinden.com tarafından yönetilen banka hesabıdır.

KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

1.            Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki mevzuata riayet edeceğini, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

2.            Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. cazibinden.com, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, cazibinden.com’un tespitini şimdiden kabul eder.

3.            cazibinden.com’un Sitede yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Siteye ya da sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.            Site, Üyelerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. cazibinden.com, internet sitesi işleticisi ve yer sağlayıcı sıfatı ile bu buluşma ortamından faydalanma imkânını Üyelerine sağlar. cazibinden.com, Satıcı ve Alıcı Üyeleri arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı değildir. Bu Sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, cazibinden.com’u hiçbir surette bağlamayacaktır.

5.            İşbu Sözleşme hiçbir şekilde Alıcı ve Satıcı cazibinden.com tarafından yüklenildiği veya cazibinden.com’un Alıcı ve Satıcı Üyelere karşı kefil veya garantör olduğu veya cazibinden.com’un satış ilişkisi kapsamında imalatçı, üretici, satıcı, bayi, acente veya ithalatçı olduğu anlamına gelmeyecek, kesinlikle bu şekilde yorumlanmayacaktır.

6.            cazibinden.com, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı cazibinden.com’un Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.            cazibinden.com, Sitede sunduğu bu hizmetler kapsamında hiçbir Üyesine belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Ayrıca cazibinden.com’un, Ürünlerini satışa sunan Satıcının satmaya, Alıcının ise söz konusu Ürünün bedelini ödemeye yeterli ve ehil olup olmadığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur.

8.            Satıcı, satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için Sitede ilan edilen satış seçeneklerinden hariç bir edim veya ilan edilen bedelden hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden Satıcı, cazibinden.com tarafından üyelikten çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde belirleyeceği başkaca bir yaptırım uygulayabilir.

9.            Alıcı, Siteden ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak teklif edeceği fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkân tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin Sitede ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde cazibinden.com tarafından Site üzerinden ürün/mal/hizmet arz etmesi engellenebilir, üyeliği Site tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.

10.         Alıcı, Sitede satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç vs.) ile birlikte cazibinden.com’un tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği, Sitede belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi, cazibinden.com tarafından e-posta ile Satıcıya bildirilir. Sitede ürününü/malını/hizmetini satışa sunan Satıcı, satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin Alıcı tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından satış ilanında belirttiği süre içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti Alıcı veya Satıcının seçimi ile belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile Alıcıya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da Sitedeki ilgili bölüme girer.

11.         Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak cazibinden.com hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Sitenin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren dört (4) gün içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise - ki bu takdirde teslimat işlemi gerçekleştirilmiş sayılır - bankada muhafaza olunan bedel cazibinden.com tarafından Satıcıya aktarılır.

12.         Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin Yönetmelikte cayma hakkının satıcıya karşı 7 gün içerisinde kullanılabileceği belirtilmişse de, cazibinden.com yalnızca ürün bedelinin nezdinde bulunduğu 4 günlük süre içerisinde cayma talebinin muhatabı olacaktır. Bu süreden sonraki talepler, Satıcı Üyeye yönlendirilmelidir. cazibinden.com’un tek yükümlülüğü Satıcıyla iletişim kurulması için gerekli olan ve üyelik aşamasında belirtilmiş olan bilgileri Alıcıya sunmaktır. Taraflar bu hususa itirazları bulunmadığını şimdiden kabul ve beyan ederler. Alıcı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, CAYMA hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü tersine işletilerek ürünün/malın/hizmetin Satıcı ya gönderildiğinin ve Satıcının alındı teyidinden sonra emanette tutulan para Alıcıya iade edilir. cazibinden.com teslimata veya iade anına değin mal/ürün/hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan Satıcıya yöneltilmesi gereklidir.

13.         Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve Satış Sözleşmesinden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üyeler sorumludur. Bu hususta cazibinden.com muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.

14.         Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı Satıcıya yöneltecektir. Bu meyanda taraflar TKHK hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.

15.         Mal/ürün/hizmetin teslimatından sonra Alıcının yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple cazibinden.com’a ödenmemesi, iptali veya cazibinden.com hesaplarından geri çekilmesi hallerinde söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli Satıcının alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini ödemeyen Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü Satıcıya aittir.

16.         Malını/ürününü/hizmetini satışa arz eden Satıcı, kendisine ait ürünün/malın Site üzerinden satılması için cazibinden.com tarafından sağlanan işbu Sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün/malın/hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere Sitenin ilgili bölümlerinde belirtilen 'Hizmet Bedelini' veya 'Komisyonunu', KDV dâhil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu Hizmet Bedeli ürün/mal satım bedelinin Satıcıya intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.

17.         Tüm Üyeler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, telefon, TC kimlik no., adres e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul eder. cazibinden.com bunların doğru olmadığını tespit eder ise, Üyeye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir. Alıcı ve Satıcı Üyelerin bilgileri, 'Site Yöneticileri' tarafından titizlikle korunmakta olup taraflar arasında mutabakata varılarak, 'Güvenli Ticaret Ödeme Sistemi' kontrolünde ödeme gerçekleşmedikçe, tarafların iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ödemenin cazibinden.com nezdinde tutulduğu sırada şüphe çeken ya da üyelerden birinin zararına olabilecek durumun varlığı halinde bu hüküm geçerli olmayacaktır. cazibinden.com, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin cazibinden.com’dan mevcut bir alacağının olması halinde, cazibinden.com bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile altmış (60) gün alıkoyabilir.

18.         Sözleşmeye aykırılık hallerinde cazibinden.com’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme Sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

19.         Sözleşme, Sitede yapılan faaliyetin cazibinden.com tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, cazibinden.com işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

20.         Üye tarafından markalı ürünler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik hiçbir şekilde cazibinden.com sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan Satıcı Üye tek başına sorumludur.

21.         Üye, malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, Alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, cazibinden.com 'u hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve cazibinden.com’un üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.         Satıcı, satışını yaptıkları mal/ürün/hizmetler için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve 4077 sayılı TKHK ile düzenlenen yasal prosedür çerçevesinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı Üyeye teslim etmekle yükümlü olduklarını ve işbu Sözleşmenin her işlemde kendisi adına ALICIYA gönderilmesi için cazibinden.com’a yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.         Üye, cazibinden.com tarafından belirlenen ve Sitede duyurulan kurallar ve duyurular dâhilinde Alıcı ve/veya Satıcı sıfatı ile Site Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. cazibinden.com Sitede dilediği zaman, Sitede duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış hak iddiasına bulunamaz. cazibinden.com’un değişiklik hallerinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. cazibinden.com’un bu konumunu Üye kabul etmektedir ve Siteye bu koşullar kapsamında Üye olmaktadır.

YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

1.            Ürün tanımına girse dahi; Satıcı, Site üzerinden kişi beden ve ruh sağlığına veya çevreye zararlı ve tehlikeleri olan malları, mülkiyeti ve/veya fikri ve sınaî mülkiyet hakları başkasına ait olan malları, yasaklı yayınları, müstehcen ve pornografik ürünleri, alkollü içecekleri, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddeleri, silah veya patlayıcı maddeleri ve bunların yapımına ilişkin ürünleri, satışı devlet iznine tabi ürünleri, kaçak ürünleri, sahte/korsan ürünleri, dinleme cihazlarını, canlı hayvanları, insan organlarını, hisse senedi, bono ve tahvilleri, tütün mamullerini ve satışı ilgili yasalar tarafından yasaklanmış olan diğer ürünleri satamaz.

2.            Satıcı Üye, gerek kendisine ait Sitede sergilediği Ürünlere ilişkin; gerekse işbu Sözleşme kapsamında yapılacak satım dolayısıyla hukuken bulunması zorunlu olan (Ürünlerin boyutları, özellikleri, niteliği, Satıcının isim ve unvanı, yasal iletişim bilgileri, TKHK kapsamında bulunması gereken bilgiler ve uyarılar dâhil) her türlü bilgiyi eksiksiz bir şekilde Ürün Tanıtım Alanında Alıcıların bilgisine sunmakla yükümlüdür.

3.            Üye, satışında, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde, Alıcı veya Satıcı olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler cazibinden.com tarafından tespit olunduğu takdirde, söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. cazibinden.com’un bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında Üye, herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen taahhüt eder. Üyeler arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyeye ait olup cazibinden.com’un herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

4.            Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar. Üye, kendisine sağlanan Ürün Tanıtım Alanına yükleyeceği veya ileteceği Ürünlere ilişkin bilgiler, kendisine ait bilgiler (ismi, ticaret unvanı, adresi vb.) ve diğer tüm içeriklerin Ceza Kanunu’na, 5651 ve 4077 sayılı yasalara ve diğer tüm yasal mevzuata, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Reklam Kurulu’nun belirlediği ilkelere uygun olacağını, söz konusu içeriğin Siteye ve/veya üçüncü şahısların ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde olmayacağını, verdiği tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, Sitede yer alan diğer içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla cazibinden.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda cazibinden.com’un söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

1.            18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliği nedeniyle siteye üye olması yasaktır. Aksi halden cazibinden.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.            cazibinden.com, Sitenin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın vs.) kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıpları ile Üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

3.            Ürünün Satıcı Üye tarafından Alıcı Üyeye teslimi (nakliyat) tamamen tarafların mutabık kaldıkları koşullara göre yapılacak olup Satıcı Üye, Ürünün teslim koşullarını Ürün Tanıtım Alanında açıkça belirtmekle yükümlüdür. Ancak, teslim şartlarının Ürün Tanıtım Alanında belirtilmesine rağmen, cazibinden.com hiçbir şekilde Ürünlerin Alıcıya tesliminden ve Ürün Tanıtım Alanında belirtilen teslim ve nakliye şartlarının ifasından sorumlu değildir. cazibinden.com Sitede verilen hizmet konusu Ürünlerin mülkiyetini hiçbir zaman elinde bulundurmaz, bu nedenle de satıma konu Ürünlerin mülkiyetinin devrine ilişkin işlemleri gerçekleştirmez.

4.            Üyenin satışa sunduğu Üründen kaynaklanan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hak ihlallerinden ve bu ihlallerden doğan her türlü talep ve tazminatlardan Satıcı Üye sorumludur.

5.            Satış işlemi sebebiyle Satıcı tarafından Ürün bedeline karşılık Vergi Usul Kanunu göre düzenlenmesi ve Alıcıya teslim edilmesi gereken fatura dâhil her türlü belge ve makbuzun düzenlenmesinden, yapılan satışlardan elde edilen gelirler üzerinden doğacak her türlü gelir ve kurumlar vergisinden ve satış işlemi kapsamında doğabilecek stopaj, KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan Satıcı sorumludur.

GEÇERLİLİK, DEĞİŞİKLİK VE FESİH

1.            Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

2.            İşbu Sözleşme; Üye, Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde
cazibinden.com tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimiz, Siteye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

3.            cazibinden.com, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa cazibinden.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. &a